Özgeçmiş

Avukat Temel KAPLAN

2000 yılında S.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Avukatlık ruhsatnamesini 2002 yılında aldı.

Askerlik vazifesini tamamladığı 2003 yılından itibaren Avukatlık mesleğini severek yapmaktadır.

Halen S.Ü. Sosyal Bilimler MYO AB Hukuku Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

HUKUK ALANINDA KATILDIĞI PROĞRAMLAR

“ Bankacılık Eğitim Semineri ”
Selçuk Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi Vakfı
12 Mart 2005 – 17 Nisan 2005 ( 72 saat )  KONYA

“ CMK Eğitim Semineri ”
KONYA BAROSU
19 – 21 Ocak 2006 KONYA

“ Yargıtay Kararları Yorumu ile Değişen İcra Kanunu Uygulamaları ” Konferansı
KONYA BAROSU
18 Mart 2006 KONYA

“Türk Hukukunda Mali Güçlük İçindeki Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması Modelleri ve Anadolu Yaklaşımı ”
KONYA BAROSU
28 Nisan 2007 KONYA

“ Türk Avukatlarının A.İ.H.S. Konusunda Aşamalı Eğitimleri ” Projesi
TBB -  AVRUPA KONSEYİ – AVRUPA KOMİSYONU
19 Nisan 2008 KONYA

“Hukukun Üstünlüğü –Yargı Mensupları ve Avukatlar Bakımından Anlamı” Semineri
TBB – ADALET AKADEMİSİ -  CCBE -  TAIEX -  AVRUPA KOMİSYONU
4 – 5 Haziran 2009 ANKARA

“ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ” Semineri
ABGS -  AVRUPA KOMİSYONU
6 – 7 Ekim 2009 ANKARA

“ Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları ” 
TBB – İSTANBUL BAROSU
17 Ekim 2009 İSTANBUL

“ Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı Değerlendirme Sempozyumu ”
ANKARA BAROSU – HUKUK VE HAYAT DERNEĞİ
24 Ekim 2009 ANKARA

“ Uzlaşı Yüzyılında Arabuluculuk Kongresi ”
KTO -  Konya Abigem – L’ accademia Arete
8 Aralık 2009  KONYA

“ İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Projesi” İHİRAP Baro Temsilcileri Toplantısı
Türkiye Barolar Birliği
28 Mart 2010 ANKARA

“ Emsal Kararlar Işığında AB – Türkiye Ortaklık Sözleşmesi Semineri ”
ANKARA BAROSU – HUKUK VE HAYAT DERNEĞİ – 
Türk Hukukçuları Avrupa Birliği /  Europan Association Of Turkish Lawyers ( EATL )
22 Mayıs 2010 ANKARA 

“ Uluslar arası Avukatlar Birliği ( UIA ) 54. KONGRESİ ”
UIA (International Association Of Lawyers / Union Internationale des Avocats ) 
İSTANBUL BAROSU
30 Ekim 2010 – 3 Kasım 2010 İSTANBUL           

“ İnsan Haklarının Güncel Sorunları ” Panel
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
1 Aralık 2010 KONYA

“ Tebligat Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Semineri”
KONYA BAROSU
29 Ocak 2011 KONYA

“ TBB İHM İHİRAP Bölge Toplantısı IV – Mersin ”
TBB -  Mersin Barosu
5 Şubat 2011 MERSİN

KATILDIĞI DİĞER PROĞRAMLAR

“ Uluslar arası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel etkileri Konferansı ” UKİDEK
“ International Global Climate Change and Its Environmental Impacts Conference ”
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – KOSKİ – SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
18 – 20 Ekim 2007 KONYA

“ Proje Döngüsü Eğitim Semineri ”
BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ ( REC TÜRKİYE ) 
15 – 17 Ağustos 2007  ANKARA

“ Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri ”  ( PCM Training )
ABİGEM KONYA
01 – 03 Mayıs 2009 KONYA

“ Sosyal Kalkınma Çalıştayı ”
MEVLANA KALKINMA AJANSI ( MEVKA )
21 Haziran 2010 KONYA

“ Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitim Semineri ”
KONYA BAROSU
10 ARALIK 2010 KONYA

Yoruma kapalı.